Học lái xe ô tô bao lâu theo luật mới nhất hiện giờ | Trung tâm An Ninh

Hiện giờ việc di chuyển bằng ô tô đang ngày càng trở lên phổ biến tại Việt Nam & có rất nhiều người muốn học & thi bằng lái xe ô tô để thuận tiện cho việc đi lại cũng như để tăng thêm cơ hội việc làm trong lĩnh vực lái xe. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp quý bạn đọc biết rõ hơn về các mức thời gian học bằng lái xe ô tô để quý bạn đọc có thể biết được đã từng hạng bằng học lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian.

Học bằng lái xe ô tô mất bao lâu theo luật Việt Nam

I. Học lái xe ô tô mất bao lâu tại các trung tâm

Hiện nay theo quy định của luật thì bằng lái xe ô tô được phân đi theo nhiều hạng bằng khác nhau như bằng B11 số tự động, B1 số sàn, B2, C, D, E, F, FB2, FC, FD, FE.

Hiện tại pháp luật mới quy định về sự việc đào tạo trực tiếp để thi các bằng lái xe hạng B11, hạng B1, hạng B2 và hạng C. Còn với những hạng bằng lái xe ô tô còn lại từ hạng D trở đi thì phải học tiến hành thi nâng hạng bằng từ bằng B1, B2 và C để nâng bằng lên D, E, F…

Tại các trung tâm học lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian

Đi theo điều 13 thông tư 12/2017/TT-BGTVT và khoản 9, điều 1 thông tư 38/2019/TT-BGTVT thì thời gian đào tạo các hạng bằng lái xe B11, B1, B2, C như sau:

SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
Hạng B1 Hạng B2 Hạng C
Học xe số tự động Học xe số cơ khí
1 Ôn, xem xét kết thúc khóa học ngày 3 4 4 4
2 Số ngày thực học ngày 59,5 69,5 73,5 115
3 Số ngày được nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng ngày 14 15 15 21
4 Cộng số ngày/khóa đào tạo ngày 76,5 88,5 92,5 140

Bảng tổng số ngày của 1 khóa đào tạo lái xe ô tô đi theo thông tư 38/2019/TT-BGTVT

1. Thời gian học bằng lái hạng B1 số tự động (B11)

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo với bằng B1 số tự động là 476 giờ:

 • Lý thuyết: 136 giờ
 • Thực hành: 340 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng số ngày của 1 khóa đào tạo bằng B1 số tự động là 76,5 ngày và rơi vào khoảng 2,5 tháng/khóa.

2. Thời gian học bằng lái hạng B1 số sàn (B1)

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo với bằng B1 số sàn là 556 giờ:

 • Lý thuyết: 136 giờ
 • Thực hành: 420 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng số ngày của 1 khóa đào tạo bằng B1 số sàn là 88,5 ngày và rơi vào khoảng 3 tháng/khóa.

3. Thời gian học bằng lái hạng B2

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo với bằng B2 là 588 giờ:

 • Lý thuyết: 168 giờ
 • Thực hành: 420 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng cộng ngày của 1 khóa đào tạo bằng B2 là 92,5 ngày và rớt vào khoảng hơn 3 tháng/khóa.

4. Thời gian học bằng lái hạng C

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo bằng lái hạng C là 920 giờ:

 • Lý thuyết: 168 giờ
 • Thực hành: 752 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng cộng ngày của 1 khóa đào tạo bằng hạng C sẽ  là 140 ngày & rơi vào khoảng 5 tháng/khóa.

II. Học nâng hạng bằng lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian?

Ngoài những câu hỏi về sự việc học lái xe ô tô mất bao lâu? Thì thời gian để học nâng hạng bằng đối với những người đã có bằng lái xe ô tô cũng đang rất được quan tâm lúc này. 

Học nâng bằng lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian

Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giúp các bạn biết rõ hơn về thời gian để học nâng các hạng bằng lái xe ô tô.

SỐ

TT

NỘI DUNG ĐƠN

VỊ

TÍNH

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
B1

(số tự động) lên B1

B1

lên

B2

B2

lên

C

C

lên

D

D

lên

E

B2,

D,

E

lên

F

C,

D,

E

lên

FC

B2

lên

D

C

lên

E

1 Ôn, xem xét kết thúc khoá học ngày 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Số ngày thực học ngày 15 12 24 24 24 24 34 42 42
3 Số ngày được nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng ngày 2 2 4 4 4 4 4 8 8
4 Số ngày/ khoá học ngày 18 16 30 30 30 30 40 52 52

Tổng thời gian đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe theo thông tư 38/2019/TT-BGTVT

1. Nâng hạng B1 số tự động (B11) lên B1 số sàn (B1)

Thời gian để nâng hạng bằng lái xe ô tô B1 số tự động lên B1 tổng là 120 giờ.

Người nâng hạng từ B11 lên B1 sẽ không phải học lý thuyết mà chỉ cần học đủ 120 giờ thực hành.

Tổng cộng ngày học là 18 ngày/khóa đào tạo nâng bằng vào tầm từ 0,5 tháng để học.

2. Nâng hạng B1 số sàn lên B2

Thời gian nâng hạng bằng lái B1 số sàn lên B2 tổng là 94 giờ

 • Lý thuyết: 44 giờ
 • Thực hành: 50 giờ

Tổng số ngày học là 16 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng & cũng mất tầm khoảng 0,5 tháng.

3. Nâng hạng B2 lên C

Thời gian nâng hạng bằng lái B2 lên C tổng là 192 giờ

 • Lý thuyết: 48 giờ
 • Thực hành: 144 giờ

Tổng cộng ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng & cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

4. Nâng hạng C lên D

Thời gian nâng hạng bằng lái C lên D tổng là 192 giờ

 • Lý thuyết: 48 giờ
 • Thực hành: 144 giờ

Tổng số ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

5. Nâng hạng D lên E

Thời gian nâng hạng bằng D lên E tổng là 192 giờ

 • Lý thuyết: 48 giờ
 • Thực hành: 144 giờ

Tổng số ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

6. Nâng hạng B2, D, E lên F

Thời gian nâng hạng bằng B2, D, E lên F tổng là 192 giờ

 • Lý thuyết: 48 giờ 
 • Thực hành: 144 giờ

Tổng cộng ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

7. Nâng hạng C, D, E lên FC

Thời gian nâng hạng bằng lái C, D, E lên FC tổng là 272 giờ

 • Lý thuyết: 48 giờ
 • Thực hành: 224 giờ 

Tổng số ngày học là 40 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng & cũng mất tầm khoảng 1 – 1,5 tháng.

8. Nâng hạng B2 lên D

Thời gian nâng hạng bằng lái B2 lên D tổng là 336 giờ

 • Lý thuyết: 56 giờ
 • Thực hành: 280 giờ

Tổng số ngày học là 52 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng & cũng mất tầm khoảng 1,5 – 2 tháng.

9. Nâng hạng C lên E

Thời gian nâng hạng bằng lái C lên E tổng là 336 giờ

 • Lý thuyết: 56 giờ
 • Thực hành: 280 giờ

Tổng cộng ngày học là 52 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng & cũng mất tầm khoảng 1,5 – 2 tháng.

III. Lưu ý 

Dựa trên quy định của pháp luật về số giờ học lý thuyết & thực hành thì các trung tâm đào tạo lái xe được cấp phép hoạt động có thể sắp xếp thời gian đào tạo theo thời gian riêng của trung tâm nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng được theo số giờ học đã được luật quy định. Vì vậy thời gian đào tạo trong thực tiễn có thể sẽ dài hoặc ngắn hơn tùy đi theo thời gian học 1 ngày của học viên nhiều hay ít.

IV. Thời gian cấp bằng lái xe ô tô

Đi theo điều 35, thông tư 12/2017/TT-BGTVT và khoản 5, điều 2, 01/2021/TT-BGTVT thì sau khi thi đỗ sát hạch hạng bằng lái xe đã đk thi thì trong vòng chậm nhất 10 ngày người thi đỗ có thể đến nhận bằng hoặc trong vòng 3 ngày sau ngày thi sát hạch có thể đăng ký nhận bằng trực tuyến trên web site của Tổng cục đường bộ Việt Nam hoặc đăng ký tại Sở giao thông vận tải để nhận bằng qua đường bưu điện tại nhà.

Trên đây là câu reply chi tiết Học lái xe ô tô mất bao lâu Trung tâm An Ninh theo luật mới 2022. Mong rằng dựa trên bài viết này quý độc giả đã biết được việc học bằng lái xe ô mất bao lâu từ đó có thể sắp xếp thời gian để đk học & thi hạng bằng mà mình đang cần.

Chuyên mục: Blog
Bài viết đã được tạo 2736

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên